หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Run Trackmania Turbo on HTC Vive

To install and run your game with HTC Vive, follow these simple steps: 
 
1) Install Trackmania Turbo through the Uplay Client.
2) Make sure the HTC Vive is installed on your computer. You can download the client it from the official website.
3) Make sure Steam VR is installed on your computer. You might need to first install the Steam Client and log in to (or create) a Steam account.
4) Launch Trackmania Turbo through the Uplay Client and enjoy the VR Experience!

Should you have trouble with these steps, feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร