หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How to test your internet connection on PS4

If you experience connection issues on PS4, you can check the status of your console's internet connection. This is how you do it: 

- Start at the PlayStation 4's Dynamic Menu.
- Press up to go to the Function Bar (at the top of your screen).
- Scroll to Settings User-added image and press X.
- Navigate to Network > Test Internet Connection.

User-added image

If the test shows your connection as NAT Type 3, communication with other PS4 systems might be impossible, or you may encounter problems connecting to the network. If the connection fails, please follow the instructions on the screen. 

If the connection shows at NAT Type 3, there are some steps you can try to improve general connectivity: 
1. Reset your network hardware
2. Forward ports
3. Place the console into the DMZ
4. Check for external restrictions

If you need assistance with these steps, feel free to contact us.

For more information please check the PS4 manual. If you need further assistance improving your PS4's internet connection, we recommend you contact Sony Support

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น