หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How to flush DNS

The DNS cache stores the IP addresses of web servers that contain web pages which you have recently viewed. Sometimes these will contain obsolete information or bad results and need to be cleared to improve communication with web servers. 

Please follow the steps below in order to flush your DNS cache. For each version of Windows, we recommend that you run the command prompt as Administrator user due to system security permissions.

Windows 10 introduced the Windows PowerShell to replace the Command Prompt and enabled it by default. You can find out more in this dedicated Microsoft article.

Windows 10
1. Ensure that you are on the Windows 10 desktop.
2. Right click on the start menu and choose Command Prompt (Admin)/ Windows PowerShell (Admin) from the menu.
3. Type in the command ipconfig /flushdns

Windows 8 / Windows 8.1
1. Make sure you are on the Windows 8 Start Screen.
2. Simply type cmd and the Windows search bar will appear on the right hand side with search results.
3. Right click on Command Prompt and click Run as administrator.
4. Type in the command ipconfig /flushdns

Windows Vista / Windows 7
1. Click the start button and navigate to the command prompt (Start > All Programs > Accessories > Command Prompt).
2. Make sure that you right click on the command prompt application and choose Run as Administrator.
3. Type in the command ipconfig /flushdns

Note: It is also possible to type in cmd into the Windows Vista / Windows 7 start menu search field and then right click on the cmd.exe result rather than having to navigate through the various sub-menus.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น