หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Preventing software conflicts

If your game runs poorly or you experience lag, disconnections or other issues, a possible cause could be software conflicts.

To prevent or stop software conflicts, you can try the steps described below.

Offline mode and proxy settings
Make sure that Ubisoft Connect PC is not set to run in offline mode and that your proxy settings are setup correctly.

Security Software
Update any anti-virus or personal firewall software that may be installed on your computer.

You also need to consider the Windows Firewall (accessed via Start > Control Panel > System and Security > Windows Firewall) which may block the game from accessing the Internet. To update your Windows Firewall you will need to install the current Windows Updates.
 
 
If updating these programs does not resolve the issue, you may need to configure the software to allow access to the specific application.

This is generally done through the Exceptions List (may be named differently depending on your software).

When adding the game as an exception remember to add the executable (exe) for both the game and Ubisoft Connect PC.
 
Background applications
Please try disabling all running background applications before starting your game.

If you continue to have trouble with your game after trying these steps, feel free to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น