หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Setting up DMZ for Xbox One

If you are encountering connectivity issues while playing, we recommend trying our general troubleshooting guide first.

If none of these steps help you, you can try to place your console into the DMZ (Demilitarised Zone) of your router. 

Please note, the DMZ comes with security limitations. While consoles are usually safe to place into the DMZ, it will not be protected by your router's security measures.
If you have concerns about the security of your network, we do not recommend this troubleshooting.
We strongly recommend not using DMZ for PC!

Directions for configuring the DMZ are specific to the make and model of the router and can usually be found in the router's manual. The instructions provided are a general guide to placing your console in the DMZ.

Please note, you may need to set up a static IP address for your Xbox One to ensure that your DMZ settings work continuously. 


To place your console into the DMZ

•  Go the Settings menu on your Xbox One.
•  Under the General tab, select Network Settings, then Advanced Settings.
•  Take a note of the following information shown on-screen:

•  IP address
•  Gateway

•  Next, please log into your router by opening an internet browser
•  Type your Gateway address into the URL search bar and press Enter.
You will now see a login page (this may take some time to load)
•  Unless you set up a custom username and password, you should find the login details for your router in the manual or on the router itself.
•  Type in your username and password, then press Enter.
For some routers, the username and password are not required to log in. In these cases, leave both fields blank and press Enter
•  Once logged in, find the section called DMZ and select it.
•  Enter your console's IP address, then select Save or Apply.


Your console has now been placed in the DMZ. Try your game again to confirm if the connectivity issues have been fixed. 

If you continue to have trouble, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น