หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

About Just Dance Unlimited

Just Dance Unlimited is a dance-on-demand streaming service that grants you access to a catalogue of tracks, playable for the duration of the service.

On Just Dance 2021, the Unlimited Pass allows you access to more than 600 songs, and new tracks are added regularly.

Any new content added to the Just Dance Unlimited catalogue will be exclusive to the newest edition of the game. However, older versions of Just Dance will continue to have access to the previous catalogues!

All players will receive one free trial of Just Dance Unlimited with each game they purchase.

There are a variety of subscription options available from the Nintendo eShop*, PlayStation store, or Xbox Store, ranging from one day to 12 months.

Please be aware that subscriptions are linked to the platform you activate them on and will not be accessible elsewhere. 

If your Just Dance Unlimited pass expires, you will no longer have access to the Unlimited content or the unlocked avatars.

If you have any further questions, please get in touch!

*Please note that players from China and Latin American countries (except Mexico) will not be able to purchase a subscription due to Nintendo eShop restrictions.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร