หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing the Underground DLC

If you purchased the Underground DLC and it is downloaded and installed, and if you are playing with a character that has completed all the story missions, you can find the content in-game:

In the Base of Operations, head through the door in front of the entrance, cross the corridor and down the stairwell. It will take you to a social space, The Terminal. There you will be prompted to start your first Underground operation.

User-added image

User-added image

This is where your first Underground mission starts:

User-added image

To be able to access the Underground content, you need to fulfill the following in-game requirement:

You need to have completed the mission Secure Quarantine Center. (This mission appears on the map after you completed General Assembly, which is the last mission of the main story.)

User-added image

If you are still unable to locate your content, please make sure your DLC is properly downloaded and installed. Find out how to do that in this related FAQ.

If the content shows as downloaded and installed but you cannot find it in-game in the location described above, please contact us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร