หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Steeplechase Events

What are steeplechase events?
What are Milestone rewards?
How can I earn Milestone rewards?

What are steeplechase events?

Steeplechase events are limited-time events where you can earn extra rewards for running steeplechases, including the possibility of leveling up your horse's skills!

What are Milestone rewards?
Milestone rewards are the extra rewards you can earn from completing steeplechases during the event. For each steeplechase there are seven extra milestone rewards you can earn. You can view these rewards and the distance required to obtain these rewards by pressing the "i" icon on the top right of the steeplechase location name. Each steeplechase will have slightly different rewards.

How can I earn Milestone rewards?
For each reward, underneath it will be displayed how far you must reach in a steeplechase to earn that reward. Please note that you can only earn one reward per run. For example, if it is your first run and you ran a total amount to receive the first three rewards, you will only earn the very first Milestone reward. You will need to run the steeplechase and reach the required distance a separate time for each Milestone reward.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร