หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Activating split screen mode

Connect a second controller on your favourite platform and press A (Xbox One) | X (PS4) | B (Switch) while you're in the game to play in co-op! Please note that for the PC version, only PS4 and Xbox One controllers are supported. 

User-added image
User-added image

To disconnect one player, head to the in-game menu and press L3 (PS4) | L-Stick (Xbox One) | L-Stick (Switch)

User-added image

Press Square (PS4) | X (Xbox One) | Y (Switch) to Exit Coop.

If you have any other questions, please don't hesitate to contact us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร