หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error 7-00000005 in For Honor

Error 7-00000005 usually occurs when the servers are unavailable or the connection to the servers times out. 

Servers become unavailable during maintenances. If that is the case, you should be able to connect to the game at a later time when the maintenance is completed. You can find information about planned maintenances on the For Honor Forum.

If your attempts to connect later are unsuccessful and you get the same error, the cause for the error is probably a time out. In that case we recommend that you try to improve your connection to the game servers. Please have a look at our connectivity FAQs for PC, PS4 or Xbox One

If the issue persists after troubleshooting on your side, please feel free to contact us

If you are looking for more information on error codes in For Honor, please check our list of error codes

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร