หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Performance Issues in For Honor

For Honor has been optimised to run as fluidly as possible, though if you happen to experience performance drops - for example, low framerate or momentary freezing - the following steps may help you improve the way your game runs:

Check if your PC meets the system requirements for For Honor

If your setup meets the minimum requirements, we recommend running the game with lower graphical settings, as higher presets may strain your system.

If your setup meets the recommended requirements, the game will run smoothly in the vast majority of cases, but specific graphics setting may require more powerful hardware. 


The guide contains a set of universal troubleshooting steps that often resolve issues with running the game.

Change the graphics settings

Lowering or turning off certain graphics options, like the resolution, quality or V-sync, can help improve the performance and increase your FPS.

Go to Options > Graphics and start tweaking individual settings!

If your setup meets the system requirements and you are still experiencing poor performance after trying the above steps, please do not hesitate to contact us, attaching your DxDiag and MSInfo reports to the case.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร