หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How does the Dancer Card work?

Here are some answers to your questions about Dancer Cards:
 
Camera / Wii Remote / PS Move
- You can create several Dancer Cards per save
- You can set one of them as the Active Dancer Card (if you have only one Dancer Card, it will be considered as Active Dancer Card by default)
- You can edit any Dancer Card on your Console
- You can delete any Dancer Card, except the one that is set as Active Dancer Card
- Using a Wii Remote or a PS Move, you can change Dancer Card in the Lobby


Phone with Ubisoft Connect 
- You have a only one Dancer Card linked to Ubisoft Account, it is your Ubisoft Connect Dancer Card
- The Ubisoft Connect Dancer Card can edited on phone, but not deleted
- On console
- You cannot edit/delete another Dancer Card
- You cannot switch to another Dancer Card
 

Phone without Ubisoft Connect 
- On console, you will have a guest Dancer Card with a default name: Happy, Crazy, Jazzy etc.
- On console
- You cannot edit/delete another Dancer Card
- You cannot switch to another Dancer Card
- You can link your Ubisoft Account to use your Ubisoft Connect Dancer Card

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร