หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Conquest battles in Assassin's Creed: Odyssey

Conquest battles are an important part of establishing dominance in the Peloponnesian War. The battles are available as part of the main storyline and as side missions you can pick up when exploring a region.

Whilst you may not be able to pick which nation you support during the story quests, you can lend your mercenary skills to either side when you choose to take part in conquering a region during your travels.

To take part in a Conquest battle, you must first lower the power of a nation currently in charge of the region.

This will uncover a Battleground Battleground icon on the map and with it, two Battleground camps you can visit to offer your services to either Sparta or Athens.
 
Battleground of Megaris shown on the world map

Speaking to the commander of the nation you wish to back up will initiate the Conquest battle. The difficulty of each battle, as well as its rewards will vary depending on which side you support.

To win the conquest battle, seek out Captains and Heroes during the fight to significantly lower the enemy army strength. Although killing regular soldiers also works, you may find that the fight will take longer.

Reducing the enemy army strength to zero results in a victory for your nation, allowing them to seize the region and assign a new Leader.
 
Conquest battle victory screen
 
If you have any questions, feel free to get in touch
 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร