หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Deleting your save file

To delete your save file:

PC - Ubisoft Connect

•  Locate the 720 folder.
C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\[Ubisoft Connect ID Number]\720
•  
Delete this folder.

Please note, you may need to disable the cloud save functionality within Ubisoft Connect to start a new game. This will stop your old save file being re-downloaded and overwriting it.
Once you start a new game, remember to re-enable your cloud saves.


PC - Steam

•  Locate the 857 folder.
C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\[Ubisoft Connect ID Number]\857
•  
Delete this folder.

You will now be able to start a new game from the in-game main menu. 


Xbox One

Delete your save file on Xbox One using Microsoft's Cloud Game Saves guide.


PlayStation 4

Delete your save file on PlayStation 4 using Sony's system storage and online storage instructions.


You will now be able to start a new game from the in-game main menu. 

If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร