หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Gems not received in game

Sometimes, you may find that your purchased Gems are not added to your account immediately.

In those instances, please start by checking that the transaction has been successful:

• Android
• iOS
• PayPal

Once you have confirmed that the purchase was completed, please contact us directly in-game (Android and iOS), or submit a ticket (PC) with the following information:

• GrowID
• Transaction ID
• Date of the purchase
• Details of the package(s)

If you made more than one purchase in one day, please include complete details of each one to help us identify the one that failed.

In the event the transaction has failed, please make sure you have entered the correct details in the payment fields.

It is also important to note that there is a daily limit on all purchases - this limit cannot be increased or removed.

Once reached, no further purchases can be made until the next day.

Let us know if you have any additional questions.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร