หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Pinning a Hobbies action in The Crew 2

You can pin any of your Hobbies actions:

• Open the Main Menu.

• Select one of the Hobbies.

• Hover over the action you would like to pin.

• Press the button/key to pin the action.

You can now see the pinned action on your UI in Freedrive.

Note that if the action has multiple stages, it will remain pinned after you have compled the first stage and continue to show you what you need to do to complete subsequent stages.
 
User-added image
 
To unpin the action from in-game:
 
• Open the Main Menu.

• Select the Hobby of the pinned action.

• Hover over the action you would like to unpin.

• Press the button/key to unpin the action.

You can have any two actions pinned in game at any given time.

If you have any further questions, please feel free to get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร