หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting cropped screen issues in The Crew 2

It is possible to fix a cropped screen by adjusting your display settings.

Xbox One users can:

•  Press the Xbox button to access the dashboard.
•  Select System Settings Display and sound, then the Video output option.
•  Move right to the Setup section, and select Calibrate TV
•  Using the on-screen guide, adjust your TV settings for the best possible display for your Xbox      One. 

PlayStation 4 users can try changing the display area or video output settings.

If the issue persists, your screen may not be set up to display the game correctly.

The exact steps will vary depending on the brand and model of your TV or screen, but please try different:  

•  Aspect ratio settings.
•  Display area settings.
•  Overscan settings.

Some screens also have a zoom feature that, if enabled, could cause the screen to be cropped.

Let us know if you have any questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร