หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Contents of The Crew 2 Editions

Here is an overview of the content included in the available game versions. 

Standard Edition
 
- The main game

Deluxe Edition
 
- The main game
- Motorsports digital Deluxe pack
 
User-added image

Gold Edition
 
- The main game
- Play up to 3-days early starting June 26th. (For more information about this topic, please visit this article.)
- The Season Pass
- Motorsports digital Deluxe pack
 
User-added image

Motor Edition
 
- The main game
- Play up to 3-days early starting June 26th. (For more information about this topic, please visit this article.)
- The Season Pass
- Motorsports digital Deluxe pack
- The American License Plate
- The Crew 2 Steelbook
- The official Roadmap of the game
- Four original stickers
- High quality Collector Box
 
User-added image

For more information about content and to purchase the game itself, please visit our official Ubisoft Store.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร