หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Locating your additional Far Cry New Dawn content in-game

All content, including Ubisoft Connect Rewards and content packs you unlock for Far Cry New Dawn will be accessible in the corresponding in-game menus once you have arrived at Prosperity.

Consumables will be available in the weapon wheel and can be viewed in your Inventory.
Outfits will be available for customisation in the Character tab.
Vehicles, depending on the type, will be available in the garage, helipad or harbour.
Weapons will be available in the weapon wheel and can be managed in the Character tab.

If you are having trouble locating your in-game content, please do not hesitate to get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร