หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing unlocked vehicles in-game

Every vehicle you crafted or purchased will be available from its respective storage location.
 
Ground vehicles can be accessed from the Garage.
 
Garage icon

Watercrafts can be accessed from the Harbour.
 
Harbour icon


Helicopters can be accessed from the Helipad.

Helipad icon

Some will have a padlock icon over them - this means that you have to meet certain requirements, for example complete a specific objective, to get access to the item!

Highlight any vehicle to see how you can unlock it. Items with a (C) icon next to them can be purchased with Far Cry Credits.


If you are having trouble locating content you should have unlocked, or have any other questions, please do not hesitate to contact us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร