หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Video recording tool does not work

The first thing to check if you are in this situation is whether your system is using a processor that supports the AVX instruction set. To use the in-game video recording tool, your processor requires this instruction set. Please check the system requirements for more information. 

If your processor supports AVX, please verify your game's files (Steam, Ubisoft Connect) and try again. 

Should the problem persist, feel free to contact our support teams! In technical cases such as this, our agents require a Dxdiag and MSinfo file to investigate. You can speed up the process by attaching both files when you create your ticket. Thank you! 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร