การเปิดใช้งานโหมดตาบอดสีใน For Honor

ในการเปิดใช้งานโหมดตาบอดสีใน For Honor:

•  ไปที่เมนูหลักและเลือกแท็บ Options
•  เลือก User Interface
•  ค้นหา Colorblind Modes และอัปเดตการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ
คุณสามารถเลือกระหว่าง Deuteranopia (ตาบอดสีสีเขียว), Protanopia (ตาบอดสีสีฟ้า), Tritanopia (ตาบอดสีสีแดง) และปิด

Colourblind modes in user interface
 
โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใด ๆ !

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร