หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Mojos and Gift Machine features

Once you have completed one song, you will receive Mojos (virtual currency) to unlock new content (for example songs, avatars, artwork). These Mojos can only be spent through the Gift Machine.
 
User-added image
(Just Dance 2018)
User-added image
(Just Dance 2019)

Each time you finish a song with more than 1000 points, you will receive Mojos:
- Classic songs earn 30 Mojos
- Just Dance Unlimited or World Dance Floor songs earn 45 Mojos

As long as your balance is more than 100 Mojos, the Gift Machine will appear and will be available for use at any time. 
 
User-added image
(Just Dance 2018)
User-added image
(Just Dance 2019)

Feel free to contact us if you have any questions. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร