หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Locating the quest "The Isu Beckon" (The Fate of Atlantis)

The first episode of The Fate of Atlantis - Fields of Elysium - starts with a quest called The Isu Beckon.

After installing the content and entering the game world via The Fate of Atlantis menu, you should have access to a fast travel point Gateway to the Lost City located near the Volcanic Islands.
 
Location of the fast travel point on the in-game world map
Location of the fast travel point
 
On arrival, you should see a New Quest prompt, after which The Isu Beckon will be added to your quest journal.
 
If you cannot see The Fate of Atlantis button in the main menu, please make sure your content has been correctly installed.

Additional help with checking whether the content has been installed on your platform is available in our dedicated articles:

PC
PS4
Xbox One

Do not hesitate to reach out to us if you continue having problems with accessing the content or have any other questions.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร