หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Reporting a bug in Rainbow Six: Siege with R6Fix

R6Fix allows players to report issues in Rainbow Six: Siege to our teams, helping us to better understand the needs of our community. 

Before reporting an issue, please check to see if it has already been raised. 

To check existing bug reports:

•  Go to the R6Fix website.
•  Scroll down to the Ready to report section.
•  Select the Start Now button for the server you want to check.
•  Use the search bar and filters to check if your bug has already been reported.

If you cannot find the bug you encountered, you can submit your bug report using the Add Report button at the top of the page.

To let us know that you have encountered a bug that has already been reported:

•  Select the tile of the bug you found.
•  Scroll down to the Contribute section.
•  Select the relevant option.


•  Pick the platform you play Rainbow Six: Siege on.
•  Add any additional comments about the bug that you have.
•  Attach the relevant evidence to show how you reproduced the bug.
•  Select Submit Contribution when you are finished.

If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร