หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Unlocking all songs and features in Just Dance 2018 (including Just Dance Unlimited)

To unlock all of the songs and features in Just Dance 2018, you will have to complete at least 4 dances. 

- 1 song to unlock the Dancer Card creation.

User-added image

- 1 more song to unlock new songs.

User-added image

- 1 more song to unlock new modes and the Just Dance Unlimited feature.

User-added image

User-added image

- 1 more song to receive your first reward and to gain access to My Collection as well as the Gift Machine.

User-added image

User-added image

Also, make sure that your Ubisoft Account is linked to your platform account. To do so, please visit this article.

If you have any questions, feel free to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร