หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Roles and their responsibilities

We put together a short overview for you that should help you to get a clear idea of the four bridge officers' roles:

Captain
The captain oversees the status of the ship and gives orders to each of their officers. He or she is also able to take over each role position to perform actions personally.
 
User-added image

Engineer
The engineer controls the energy flow of the ship. They can direct energy to specific systems and manage repairs of the ship.
 
User-added image

Helm
The helm controls the ship itself. They fly the ship and are also responsible for Impulse and Warp travels.
 
User-added image

Tactical
The tactical officer is responsible for weapons, shields and targeting. They fire the ship's weapons (Phasers or Photon Torpedos) at enemies and raise or lower the shields.
 
User-added image

Distributed Systems
A few systems are shared between the Engineer, Helm and Tactical: the Teleporter and the System Disruption. All Stations are able to control these systems but only one station at a time can open the panel. 
 
User-added image

 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร