หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

If this is your first time using Ubisoft Connect on this computer you need to login at least once before using Offline mode

In order to solve this issue, please follow steps below:

1. First, open Ubisoft Connect PC and click on Settings at the bottom.
 
User-added image

2. Check if Always start Ubisoft Connect in offline mode is ticked. If it is, please untick the box.
 
User-added image


3. Click on Back.

4. You should now be able to connect with your e-mail address and your password. 

If you continue to have trouble after completing the above steps, please contact our support teams!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร