หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Real Tone Cable not detected

If you are having trouble getting your Real Tone Cable to register correctly, there are a few workarounds you can try.

Reinstalling Real Tone Cable drivers

To reinstall the drivers for your cable, please follow these steps:
 
- Open up your Device Manager (Control Panel > Hardware and Sound > Device Manager).
 
User-added image

- Expand the Sound, video and game controllers tab by clicking on the small triangle.
- Locate Rocksmith USB Guitar Adapter, right-click on it, and select Uninstall.
 
User-added image

- Once the process has finished, unplug the Real Tone Cable from your computer.
- Plug the Real Tone Cable back into your USB port and let it automatically install the new drivers.

Changing privacy settings

A recent update for Windows 10 has made changes to the privacy settings for certain devices. This means that by default, microphone access for applications is blocked.

To adjust the privacy settings for your microphone, please follow these steps:

- Open Windows Settings by right-clicking the Windows logo located on your taskbar and select Settings.
 
User-added image

- In the Settings menu, click on Privacy.
- Select on Microphone from the list on the left.
- Ensure the Let apps use my microphone option is set to On.
 
User-added image

This should fix the issue, however if the problem persists, feel free to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร