หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

IN-APP PURCHASES

How do I get a refund from the Google Play Store (Android)?
You can get it through us! Please, contact our support team and send us the following details:
The gmail email address used to make purchases
A receipt ID number of the purchase made
The reason for your need for a refund
Please attach the confirmation for the purchase, this needs to show the GPA number, item name and cost

Without this information we won't be able to process your refund. Funds can not be given if past their expiration. We reserve the right to refuse the request if it is found to be unreasonable or unlawful

I didn't get the gems/coins I bought.
Sorry about that! Please get in touch with us so we can help you to solve the issue.

If you are an Android user, we will be able to give you a refund or, even better, if you use cloud save, we will give you back your coins or gems.
 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร