หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Playing the Kung Foot Tournament

To play the Kung Foot Tournament game mode:

•  Choose the Kung Foot Tournament option from the Main Gallery.
 
User-added image

•  Select the number of teams and number of rounds per match.
You can have up to 8 teams per tournament and up to 5 rounds per match.
 
User-added image

•  Press the Accept button to start your tournament.


At the end of each match the tournament board will announce which teams are playing next.

The Kung Foot mode is multiplayer only. You need to play this game mode with a friend.

To find out how to set up multiplayer on Nintendo Switch, take a look at our dedicated article on Multiplayer Kung Foot Tournaments.

 
If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร