หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Content of the Donkey Kong Adventure DLC

Experience a new story that expands the game’s universe! Separated from her friends, Rabbid Peach will team up with two new heroes to save the day: the banana-loving hero Donkey Kong and the stubborn Rabbid Cranky! Stop Rabbid Kong from executing his mischievous plan before it’s too late!

User-added image

In this new adventure, explore Donkey Kong world with new playable characters with game changer new skills: Donkey Kong and Rabbid Cranky! This new world includes various contents such as dozen battles, multiple unique challenges, new bosses and enemies, and other tactical adventures!

For more information about the Season Pass, please have a look at this article

More details about the Patch Size of this DLC can be found in this FAQ.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร