หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Cannot Press X to Start

To resolve the issue you are experiencing, please follow the below steps:  
 
1. Uninstall the game from your console using the guide from Sony's website.
2. Re-install the game, but do not launch it.
3. Next, disconnect your console from the internet.
4. Then, launch the game without internet access (if you are prompted for a patch upon launch, you did not disconnect from the internet).
5. Once the game launches without being prompted for a patch, proceed to the title screen.
6. Press X on the title screen and you should now be able to continue to the main menu.
7. Once on the main menu, do not start a new game. Instead, close the game and return to the PlayStation dashboard.
8. Now reconnect your console to the internet.
9. Launch the game once again and when prompted for a patch, download it.
10. After the patching finishes, continue into the game and now you can begin your new save file.

If you are experiencing the same issue after completing above steps, do not hesitate to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร