หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Contents of Far Cry 3 Deluxe Editon

The Far Cry 3 Deluxe Edition includes:
 
- Far Cry 3 - The base Game
- The Monkey Business Pack:
Meet Hurk and his explosive bomb-carrying monkey in four heart-pounding missions and get two bonus ways to humiliate your friends in multiplayer.
- The Lost Expeditions:
Discover the secrets of the island’s lost World War II ruins in two suspenseful action missions, and unlock the power of a shotgun in a one-handed flare gun in multiplayer.
- The Warrior Pack:
Strike fear in your enemies with an exclusive dagger and get an early unlock of the tattoo editor in multiplayer.
- The Predator Pack:
Hunt four ferocious animals with the M-700 Predator Rifle in single-player and silently kill opponents with the unlocked Predator Bow in multiplayer.
- The Survival Guide artbook:
Discover unique artwork and insider information to help you survive the insanity of the island (PDF file).
- The game soundtrack

If you have any questions, please feel free to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร