หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Shield Rewards for The Division

Please note that the Shield rewards are no longer available.

Shield rewards are unique collectibles that reward players for completing challenges throughout The Division.

Unlocking multiple Shields will also grant players access to exclusive The Division 2 rewards.

Earning a Shield will reward the player with:

One Audio Log.
One Patch with the relevant Shield Icon.
One Shield Cache.
One Exotic Weapon.
Two Classified Gear Set pieces.
Three Cypher Keys.
500 D-Tech.
2,000 Phoenix Credits.
 
There are a total of twelve shields available:

Shepherd – Unlock the Base of Operations.
Hazard – Clear 25 landmarks in the Dark Zone.
Deadeye – Complete all weekly HVT’s within a week.
Avenger – Take out 10 named bosses in Manhattan, 10 in the Dark Zone and 10 in the West Side Piers area.
Sacred - Complete 10 Phases, get to level 10 and kill 10 hunters in the Underground.
Phoenix - Extract 5 items, survive for 5 hours, and kill 5 Hunters in Survival.
Talon - Attain a Commendation score of 3,000.
Rebel - Get to wave 15 in Resistance.
Fang - Complete every available mission on Legendary difficulty.
Prime - Collect three full Classified gear sets.
Marshal - Find all Exotic armour and weapons.
Chieftain – Achieve the highest possible gear score (290).
 
For more details about the Shields, please check out this official article

If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร