หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessibility features available in Transference

In this article we put together an overview of the available accessibility features in Transference

General
      
Does this game include assist features?  No
    
Are there multiple difficulty levels?  No. However, there is no fail state for this game.
    
Does this game include QTE/button mashing features?  No
    
Does this game include slow motion mechanics or the ability to set the game’s speed?  No
    
Is it possible to replay tutorials or cut-scenes?  No. However, you can replay video tapes at any given point.
    
Am I able to progress through text prompts at my own pace?  No
    
Does this game feature vibration feedback?  No
    
Can this game be paused at all times?  Yes
    
Can I perform actions while the game is paused?  No
    
    


Sound/Speech
      
    
Is it possible to enable subtitles?  Yes. For more information, check out this FAQ.
    
Can I customise the subtitles?  No
    
Is there an option to enable a subtitle background?  No
    
Are there any features to assist me in playing the game without sound?  Yes. The game offers visual effects around objects and areas. 
    
Am I able to configure levels for effects, speech and background/music noises?  Yes. For more information, check out this FAQ.
    
Is there a surround sound option?  No
    
Do the subtitles have speaker identification?  No 
    
Does this game provide closed captioning features?  No
    
Does this game feature directional subtitles?  No
    
    

Controls
      
    
Am I able to remap keys and controls for this game?  No
    
Does this game include eye-tracking features?  No
    
I have a specific controller with a particular input method, can I use it?  No
    
Can I use two different input methods in combination (keyboard + VR headset)?  No
    
Is it possible to change the sensitivity for controls and buttons?  Partially. The game offers the option to change the sensitivity of horizontal and vertical axis only for your right stick. A joystick sensitivity option is also available in-game.
    
    

Visuals
      
    
Does this game include colourblind modes?  No
    
Is it possible to deactivate any flickering features?  No
    
Are there any features to support vision when key elements occur?  Yes. All interactions with objects have a specific sound.
    
Is it possible to change game’s contrast?  No 
    
Am I able to prevent motion sickness?  Yes. For more information, please visit this article.
    
Can I rearrange the game interface? Can I resize my interface?                                                                                                                       No

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร