หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Equipping weapons from the menu in Starlink: Battle for Atlas

If you own the physical Starlink toys, just plug your weapons in and play!

If you own digital weapons, please follow the steps below: 
 
- Head to the menu of the game and select the Loadout tab. 
 
User-added image

- Press A (Xbox) / X (PS4) / B (Switch) / W (PC) to open the Change Loadout sub menu
- In this new interface, you can navigate between the ship, wings and weapons
- Select Link weapon or an existing weapon
 
User-added image
User-added image

- From there, you can remove or add a weapon by pressing A (Xbox One) X (PS4) / B (Switch) / Enter (PC)
 
User-added image

- You are now ready to crush the Legion

Note that the same weapon cannot be equipped twice.

You can reverse your weapon by pressing Y (Xbox) / Triangle (PS4) / X (Switch) / R (PC). This will impact the way you eliminate your targets.
 
User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร