หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Equipping mods in Starlink: Battle for Atlas

To equip Mods for your ship or weapons, please follow the steps below: 
 
- Head to the main menu of the game and select the Loadout tab. 
 
User-added image

- Press X (Xbox One) / Square (PS4) / Y (Switch) / R (PC) to open the Mod Ship and Weapons sub menu
- In this new interface, you can navigate between ship and weapons by pressing LB / RB (Xbox One) | L1 / R1 (PS4) | L / R (Switch) | 1 / 3 (PC)
- After selecting your ship or weapons, you can:
Press A (Xbox One) / X (PS4) / B (Switch) Enter (PC) to change or equip a Mod,
 
User-added image

Press X (Xbox One) / Square (PS4) / Y (Switch) /  R (PC) to unequip a Mod.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร