หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing Dead Living Zombies (DLC)

In the third Far Cry 5 DLC, take on hordes of zombies in 7 unique scenarios to help Guy Marvel become the best B-movie director out there!
 
User-added image

To access this content:
- Download and install your content. Check out our guides for PCPS4 or XBOX ONE if you have trouble locating it. 
- Launch the game and click on Add-on Packs.
- Then, select Dead Living Zombies.
- You're now ready to face the undead!

For more information about the Season Pass content, check out this article!

If the content does not appear in-game after following the above steps, feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร