หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

I can not uninstall ?

At 12/29/99 4:39 PM we wrote - Simply delete the Red Storm Entertainment\REDSTORM GAME\ folder left behind, then do the following:

- Go to start, run.
- Type in regedit.
- Open HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\
- Click on the plus next to the Red Storm Entertainment key
- Click on the game title you wish to remove with the RIGHT mouse button.
- Click delete and confirm.
- Open HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
- Uninstall, and remove the Red Storm Game (Tom Clancy's Rainbow Six, Rogue Spear for example)key under "Uninstall."

Once you close the registry editor, the Red Storm game will be removed from your system.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร