หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Purchasing your Ubisoft+ subscription

You can subscribe to Ubisoft+ using a credit card and PayPal*.

Note that it will be possible to add several payment methods or change the default payment method on your subscription page.

Your subscription will be immediately effective after subscribing. You will receive a confirmation e-mail containing useful information on how to access your games.

The first payment will be collected the day you purchase your subscription. All subsequent payments will be collected on the same day each month unless you cancel your subscription.

For instance, if you subscribed to Ubisoft+ on 14 October, the next payment will be collected on 14 November.

You can unsubscribe at any time during your subscription period to prevent being charged for the following month.

Please note that those playing on a Young Player account will not be able to subscribe to Ubisoft+.

Have a look at our Ubisoft+ section if you have any other questions about this service. 

Should you have any other questions, do not hesitate to contact us!

*PayPal will be displayed if this payment method is available in your country.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร