หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Changing saved shipping information

Changes to the saved shipping information can be made through your account page on the Ubisoft Store website.

To change the shipping information stored on your account:
 
• Click on Login in the top right-hand corner of the website, and log into your Ubisoft Account.
• Once logged in, hover over your username and select My Account.
• On this screen, you will see a list of all saved shipping/billing addresses on the account. 
• New addresses can be added by clicking the + icon.
Outdated or unused addresses can be removed by hovering over the address and clicking the X icon.

Please note that this will not affect orders that have been placed. Changing the delivery details for completed purchases is subject to a different process.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร