หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Atomega doesn't launch

Depending on how the issue shows itself (if it is the game crashing to desktop, a black screen or something else), the cause and the solution can vary. However, the following troubleshooting steps covers the most common technical issues.
• Check if your machine meets the system requirements for AtomegaIf this is not the case, it might be impossible for the game to launch on your system.
• If your computer does meet the system requirements but you are still experiencing issues, try the steps outlined in our basic PC troubleshooting article

If you still find yourself unable to run the game, please don't hesitate to contact our support teams. Note that for technical cases such as these, attaching a Dxdiag and Msinfo to your case will greatly help our agents to provide you with a solution.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร