หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Playing in Local Multiplayer

To play on a local network, follow the steps below:

- Launch the game and select Multiplayer. 
- At this point, you might receive a notification regarding a CD Key. Please ignore and close it. 

User-added image

- Then, select Local Network. 
- Once in the Local Network mode, you can either create a server or join one. 

User-added image

To create a server, simply click on Create Server and choose your preferred settings. 

User-added image

To join a server, either select a server in the list or click on Connect to IP. After adding the IP Address of the server, his port and the optional password (provided by another player), you should be able to play together. To find your PC address IP, please have a look at this official Microsoft article

User-added image

Please note that it will only work if both users are connected on the same network. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร