หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Playing co-op in Far Cry New Dawn

Since two is better than one when it comes to post-apocalyptic warfare, Far Cry New Dawn gives you and your friends the opportunity to form the tag team of your dreams!

Before we get into the nitty-gritty, please remember:
Game progression works differently for the host and the client in a co-op session.
You will need access to an internet connection and an active online membership (Xbox Live Gold or PS+).
Co-op mode will unlock after completing the intro sequence.
Co-op mode is not available cross-platform.


To set up a co-op session, simply invite one of your friends via the Online tab in the in-game menu after co-op becomes available.
 
User-added image

Once they accept the invitation, they will automatically join your game and appear near you with the character they customised during their own single player campaign.

While in the co-op session, you will be able to interact with your friend's character to exchange items, like ammunition or medkits.

For an added challenge, you can also enable the Friendly fire option in the Gameplay settings.


If you run into connectivity issues while playing co-op with your friend, please follow the troubleshooting available in our articles dedicated to each platform:
Please do not hesitate to reach out to us if you have any questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร