หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Guided tours in Discovery Tour: Ancient Greece

Explore Greece's Golden Age of Assassin's Creed: Odyssey with 30 guided tours in Discovery Tour: Ancient Greece!

To start a tour from the in-game menu:

• Open the menu and navigate to the Tours tab.
• Browse the available Categories to find your tour.
• Select Start Tour to begin!

To start a tour from the map:

• Open the menu and navigate to the Map tab.
• Hover over any of the five symbols associated with the tour Categories.
• Select Start Tour to begin!

To start a tour from the timeline:

• Open the menu and navigate to the Timeline tab.
• Choose one of the iconic moments in Greek history.
• Select Start Tour to begin!


Once you begin your tour, simply follow the golden path - purple beams will signal discovery sites, while icons with a blue halo will take you behind the scenes of Assassin's Creed: Odyssey.

Each guide will share their insights throughout the journey to help you learn more about Ancient Greece - test your knowledge with a quiz at the end!

You will know your journey is complete when the path and stations turn blue. To reset your tour progress, head to the Tours tab in the in-game menu and select Reset Progress.


Completing tours allows you to unlock characters. You can view all available characters and their unlock conditions in the Characters tab of the in-game menu.


More information about Discovery Tour: Ancient Greece can be found on our official website.

Do not hesitate to let us know if you have any other questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร