หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Managing your Ubisoft+ subscription

You can access all your subscription details from the Ubisoft Connect application subscription panel and the Ubisoft Store.

To access your My Subscription page through the Ubisoft Store, please follow the steps below:
- Head to the Ubisoft Store.
- Connect yourself with your Ubisoft credentials by clicking on the avatar icon located on the top right of the page.
- Once logged in, click on this avatar icon again and select My Subscription.

On this page, you can edit your payment method, billing address and billing details. If you are looking for your invoice, it will be available after clicking on View billing details.
Please note that you won't be able to remove your payment method until the billing period is expired. 

On the same page, you can also renew or cancel your subscription.

User-added image

Deleting your account will prevent you from accessing your Ubisoft+ subscription.

Have a look at our Ubisoft+ section if you have any other questions about this service. 

Should you have any other questions, do not hesitate to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร