หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Black screen while launching Heroes of Might & Magic VI

If you are experiencing a black screen when trying to launch Heroes of Might & Magic VI, please follow these steps:

•  Fully update your game.
•  Go to the installation folder and locate the Might & Magic Heroes VI.exe file.
Uplay: C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft game Launcher\games\Might & Magic Heroes VI
Steam: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Might and Magic Heroes VI
•  Right-click on the .exe file and tick these options:
Run in compatibility mode (with Windows 7)
Disable fullscreen optimisations
Run as admin
•  Launch the game again.

If the issue persists, you can also try disabling fullscreen in the game files:
 
•  Go to the configuration folder, which can be found here: Documents\Might & Magic Heroes VI\<user-id>\
•  Open the file titled ProfileData with Notepad.
•  Look for this line:
<gfx_Fullscreen2>Fullscreen</gfx_Fullscreen2> 
•  Change it to:
<gfx_Fullscreen2>Windowed</gfx_Fullscreen2> 
•  Save the file.
•  Launch the game again.
 
If you continue to have trouble after trying these steps, please feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร