ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "A Ubisoft service is not available at the moment"

ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ Ubisoft Connect ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของเราได้ และอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ก่อนอื่นคุณควร:

•  ตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา (Facebook และ Twitter) หรือป้ายข่าวในหน้าสนับสนุนของเรา เพื่อดูว่าบริการออนไลน์กำลังมีการลดประสิทธิภาพลงหรือไม่

หากไม่มีการลดประสิทธิภาพ และคุณได้กำหนดค่าการเชื่อมต่อสำหรับ Ubisoft Connect อย่างถูกต้อง คุณสามารถลองวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้:

•  ปิดการใช้งาน IPv6 บนระบบที่คุณกำลังพยายามใช้ Ubisoft Connect ด้วย
•  ทำการสแกน SFC บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ เนื่องจากปัญหาอาจเกิดจากไฟล์ระบบที่เสียหาย

หากคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หลังจากทำตามขั้นตอนที่แนะนำแล้ว โปรดติดต่อกลับโดยแนบไฟล์ระบบ Msinfo และ DxDiag รวมถึงไฟล์บันทึก Ubisoft Connect มากับกรณีของคุณ

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร