หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Experiencing performance issues in Rabbids Coding

Rabbids Coding has been optimised to run as fluidly as possible on various systems, though if you happen to experience performance drops - for example, low framerate or momentary freezing - the following steps may help you improve the way your game runs:
 
Check if your PC meets the system requirements for Rabbids Coding
If your setup meets the minimum requirements, we recommend running the game with lower graphical settings, as higher presets may strain your system.

If your setup meets the recommended requirements, the game will run smoothly in the vast majority of cases but specific graphical settings may require more powerful hardware.

Complete our basic troubleshooting guide
The guide contains a set of universal troubleshooting steps that often resolve issues with running the game.

Change graphical settings
Rabbids Coding offers some graphic presets tat you can access as follows:
• Enter the Main Menu.
• Click on Settings.
• Set the Graphics option to Very Low and try running a game session again to see if the performance has improved.
 
Rabbids Coding Options Menu
Graphics option in game 
 
If the game thinks that it is not running smooth enough, it will offer you if you would like to change the graphics quality.

Should you need further assistance or have any other questions, please feel free to get in touch!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร